DIP300322 12

DIPRA 300322/12MOT.ARRANQUE FIAT 673 CP-3 12 VOLTS